Chương trình IMA cho trẻ từ 4-6 tuổi

6 Cấp độ chương trình IMA dành cho lứa tuổi từ 4 – 6:

Chương trình bao gồm 6 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 4 – 6 giúp kích thích sự phát triển của trí nãotăng cường khả năng quan sát, hình dung và tưởng tượng của bé thông qua công cụ bàn tính số học IMA.

1. Cấp độ KG0

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ IMA” dành cho lứa tuổi từ 4-6 tuổi. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán nâng cao sau này.

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được:

–         Tìm hiểu về bàn tính.

–         Nhận biết số trên bàn tính.

–         Học Cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

–         Học Các công thức bạn nhỏ cộng (SF+): 4 công thức

2. Cấp độ KG1A

Ở cấp độ này, học sinh vừa được tiếp tục luyện tập trên bàn tính, vừa được làm quen với tính tư duy (tính toán không dùng đến bàn tính).

Nội dung cụ thể:

–        Tìm hiểu về bàn tính

–        Nhận biết số trên bàn tính

–        Cộng/ trừ không công thức

–        4 công thức bạn nhỏ cộng (SF+)

–        4 công thức bạn nhỏ trừ (SF-)

3. Cấp độ KG1B

Luyện bàn tính
– 9 công thức bạn lớn cộng (BF+)

– 5 công thức bạn lớn trừ (BF-)

Tính tư duy
– Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

– Luyện tập tính tư duy, tối thiểu các phép tính 1 chữ số 3-5 dòng

 

4. Cấp độ KG2

Ở cấp độ này, học sinh tiếp tục:

–         Luyện tập bàn tính

4 công thức bạn lớn trừ (BF-)

          4 thao tác cộng kết hợp

          4 thao tác trừ kết hợp

–         Tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy 1 chữ số nhiều dòng.

5. Cấp độ KG3

–         Luyện tập bàn tính

Cộng trừ 2 chữ số 2 – 3 dòng

Nâng cao khả năng tính toán trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay cơ bản

Học bảng cửu chương

–         Tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy 1 chữ số 2 – 3 dòng

6. Cấp độ KG4

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được làm quen với số có 2 chữ số, cách áp dụng công thức ở hàng đơn vị sang hàng chục. Ngoài ra, học sinh sẽ có các bài tập luyện thao tác tay bổ trợ giúp thao tác nhanh hơn trên bàn tính.

–         Luyện tập bàn tính

          Cộng trừ với 2 chữ số 3 – 5 dòng

          Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay cơ bản

–         Tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy 1-2 chữ số 3 dòng, 2 chữ số.

Ôn tập bảng cửu chương.Bình Luận

0973 962 456