Chương trình IMA cho trẻ từ 7-14 tuổi

Chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ IMA” dành cho lứa tuổi từ 7 – 14 tuổi giúp trẻ làm quen và thực hành thành thạo với những phép tính từ đơn giản đến phức tạp (cộng trừ, nhân chia cho đến khai căn bậc 2).

10 Cấp độ chương trình UCMAS dành cho lứa tuổi từ 7 -14:

Các “bài tập thể dục não bộ” mỗi ngày, bao gồm 10 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 8 – 14 giúp trẻ rèn luyện trí não thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS. Đồng thời phát triển 5 kỹ năng: quan sát, hình dung tưởng tượng, tập trung, ghi nhớ và tính toán siêu nhanh cho bé.

Cấp độ Cơ bản

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ IMA” dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở lên. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán sau này.

Ở cấp độ này, học sinh được:

–         Tìm hiểu về bàn tính.

–         Nhận biết số trên bàn tính.

–         Học cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

–         Học các công thức bạn nhỏ cộng và trừ (SF+, SF-): 8 công thức

–         Học các công thức bạn lớn cộng và trừ (BF+, MF+): 18 công thức

Cấp độ Sơ cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình và các chủ đề: + 50, -50, +100 và -100. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với cộng trừ các phép tính có 2 chữ số và tính tư duy. Đây là cấp độ rất quan trọng trong chương trình UCMAS, là bước đệm giúp học sinh có thể làm tất cả các phép tính cộng trừ.

–         Luyện tập bàn tính

          Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp trừ (BF-, MF-): 14 công thức

          Học 4 chủ đề: +50, -50, +100 và -100

          Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

          Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

–         Tính tư duy

          Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng.

Cấp độ Sơ cấp B

Đây là cấp độ tập trung vào luyện tập cộng trừ với các phép tính có nhiều chữ số và nhiều dòng; đồng thời giới thiệu bảng cửu chương – tiền đề cho nội dung học nhân trên bàn tính ở cấp độ tiếp theo. Do đó, việc thuộc bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc sau khi học sinh hoàn thành cấp độ này.

Nội dung cụ thể:

–         Giới thiệu Bảng cửu chương. (đạt yêu cầu 20 phép nhân bảng cửu chương/ 30 giây)

–         Luyện tập trên bàn tính

          Tăng tốc độ và độ chính xác khi thực hiện trên bàn tính

          Thực hiện các phép tính số hạng có 2-3 chữ số

–         Luyện tập tính tư duy

Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 5 dòng và 1-2 chữ số 3 dòng.

Cấp độ Trung cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được học một phần mới: Nhân trên bàn tính (số có 2 chữ số nhân số có 1 chữ số – 2×1) và sau khi làm thành thạo sẽ chuyển sang nhân tư duy.

Nội dung cụ thể:

–         Giới thiệu Nhân và Chia

–         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với 2 chữ số 7 dòng, 1-2 chữ số 8 dòng, 3 chữ số 5 dòng

          2 x 1

          2 ÷ 1

–         Tính tư duy:

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 7 dòng và 2 chữ số 3 dòng

          Nhân 2 x1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Cấp độ Trung cấp B

Cấp độ này, học sinh tiếp tục học một nội dung mới là phép chia: số có 3 chữ số chia cho số có 1 chữ số (3÷1).

Nội dung cụ thể:

–         Giới thiệu về mượn và phép tính cộng trừ âm.

–         Luyện tập trên bàn tính.

          Cộng trừ với phép tính 1-3 chữ số 10 dòng, 2 chữ số 10 dòng và 4 chữ số 4 dòng

          3 × 1

          3 ÷ 1

–         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 9 dòng và 2 chữ số 4 – 5 dòng (đạt yêu cầu 12 phép tính/ 1 phút)

          3 × 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          3 ÷ 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Cấp đô Cao cấp B

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được giới thiệu và luyện tập nâng cao tất cả các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phức tạp hơn.

Nội dung cụ thể:

–         Giới thiệu Số thập phân, cộng trừ số thập phân.

–         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 2-4 chữ số 15 dòng và 5 chữ số 8 dòng

          2 × 2

          4 ÷ 2

–         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 2 chữ số 10 dòng, 2-3 chữ số 10 dòng

          2 × 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          4 ÷ 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 1 phút 10 giây)

Cấp độ Nâng cao

Đây là cấp độ có sự phức tạp và yêu cầu cao. Ở cấp độ này, học sinh được:

–         Giới thiệu Phần trăm và Bình phương

–         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-4 chữ số 10 dòng, 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân) và 5-6 chữ số 9 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

–         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 3-4 chữ số 10 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

Cấp độ Xuất sắc A và B

Đây là 2 cấp độ học mang tính chất duy trì và nâng cao. Học sinh sẽ được luyện tập với các dạng bài tập đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ.

Nội dung cụ thể:

–         Giới thiệu Khai căn bậc 2

–         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-6 chữ số 15 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

–         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)Bình Luận

0973 962 456