ĐÀO TẠO ĐA CẢM GIÁC

 

Để thúc đẩy sự tương tác và giao tiếp giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải, khóa học nền tảng thông minh, áp dụng sự phối hợp của thị giác và thính giác cùng với sự tham gia của bộ nhớ tạm thời và cảm ứng không gian bằng tay để tạo điều kiện cho sự tương tác và giao tiếp giữa bán cầu não trái và phải, đặt toàn bộ não ở trạng thái ổn định và tăng cường định hướng và thời gian cho quá trình tư duy. Do đó, khả năng phân tích, đánh giá, suy luận và quan sát sẽ được nâng cao.

NHẬN THỨC THỊ GIÁC

Kỹ năng không gian thị giác có thể được chia thành hai loại chính: nhận thức thị giác và hợp nhất thị giác – vận động. Nhận thức thị giác là khả năng hiểu được những gì mắt nhìn thấy, giúp chúng ta tìm ra mọi thứ, nhận ra sự khác biệt giữa các đồ vật và ghi nhớ những điều chúng ta nhìn thấy.
Hợp nhất thị giác – vận động là khả năng phối hợp những gì bạn nhìn thấy với sự chuyển động cơ thể. Sao chép văn bản từ bảng hoặc từ một cuốn sách là một nhiệm vụ đòi hỏi sự điều hợp thị giác vận động hiệu quả do trẻ chuyển ánh mắt của mình từ xa đến gần hoặc từ cuốn sách đặt ở bên cạnh của mình, cho đến tờ giấy ở trước mặt.
Kỹ năng không gian thị giác yếu kém có thể gây khó khăn trong học tập ở các lĩnh vực như đọc, viết tay, đánh vần và toán học. Trẻ yếu kém về không gian thị giác có thể gặp khó khăn với màu sắc, lắp ráp các mảnh ghép, thao tác vặn mở và buộc giày. Đôi khi, các kỹ năng xã hội của trẻ cũng bị ảnh hưởng vì trẻ hiểu sai các tín hiệu giao tiếp phi ngôn ngữ biểu hiện qua nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.

GHI NHỚ KHÔNG GIAN

Ghi nhớ không gian là mã hóa, lưu trữ và truy xuất thông tin liên quan đến các đặc tính của không gian trong môi trường của một người. Đó là một quá trình nhận thức giúp cho một người nhớ các vị trí khác nhau cũng như quan hệ không gian giữa các đối tượng. Khả năng ghi nhớ không gian là một kỹ năng quan trọng đối với việc đọc, toán học và viết tay.Trẻ phải có khả năng nhận ra các biểu tượng khác nhau, cho biết sự khác biệt giữa các hình dạng tương tự và nhận thức theo cách riêng của chúng.

KHẢ NĂNG GHI NHỚ THỊ GIÁC

Khả năng ghi nhớ thị giác là thu hồi thông tin thị giác. Kĩ năng này cũng là một phần quan trọng của kỹ năng nhận thức, giúp chúng ta gợi nhớ các thông tin như chữ cái, số, từ và hình ảnh đã xem. Khi học đọc và viết, trẻ phải nhớ những gì chúng đọc và nhận ra các từ. Nếu trẻ gặp khó khăn với kỹ năng này, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc sao chép từ ngữ từ bảng hoặc một cuốn sách bởi vì trẻ không thể nhớ các từ hoặc câu. Có hai loại ghi nhớ chính: 1)Ghi nhớ ngắn hạn – Lưu trữ thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. 2) Ghi nhớ dài hạn – Lưu trữ lượng thông tin vô thời hạn.

SỰ PHÂN BIỆT THỊ GIÁC

Phân biệt thị giác là khả năng phân biệt một đối tượng với đối tượng khác. Kỹ năng này đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập của trẻ ở mọi lứa tuổi. Kĩ năng này giúp chúng ta nhận thấy sự khác biệt giữa các đối tượng tương tự nhau. Đối với đọc và viết, trẻ cần phân biệt các ký hiệu khác nhau bao gồm ngôn ngữ được viết. Trẻ gặp rối loạn phân biệt thị giác thường hoà lẫn các chữ cái hoặc số và gặp khó khăn khi đọc hoặc quét hình ảnh để biết thông tin. Bên cạnh đó, có nhiều khác biệt rất nhỏ trong các chữ cái (b, d, và p) và chữ số (6 và 9), vì vậy điều quan trọng là trẻ phải có kỹ năng phân biệt thị giác để có thể phân biệt các tính năng đặc biệt của biểu mẫu bao gồm hình dạng, phương hướng, kích thước và màu sắc.Bình Luận