– Cung cấp các chương trình đào tạo tăng tốc và phát triển
– Hướng dẫn và đào tạo trẻ sử dụng năng lực sáng tạo
– Cải thiện khả năng hình tượng hóa của não bộ
– Phát triển não phải
– Exploring their Intelligence in the early stage
– Khám phá ra thiên tài ở giai đoạn sớm
– Đào tạo trẻ tập trung Cải thiện khả năng ghi nhớ
– Phát triển khả năng suy luận, đánh giá và ứng dụng
– Cải thiện khả năng tính toán
– Cải thiện tốc độ và thói quen sống đúng đắn
– Kích thích khả năng sáng tạo

Chương trình giáo dục SỐ HỌC TRÍ TUỆ IMA giúp trẻ hình thành kỹ năng tính toán nhanh và chính xác. Học sinh sẽ được phát triển trí tuệ một cách tối đa. chương trình kích thích cả hai bán cầu não, từ đó giúp bộ trở nên linh hoạt hơn đồng thời tư duy sẽ nhạy bén hơn.
Trong giai đoạn từ khi trẻ 1,5 đến 2 tuổi, Ý thức về các con số dần được hình thành, có một sự liên kết giữa các con số và các sự vật cụ thể. Sự tiếp xúc với các sự vật cụ thể cũng giúp trẻ tăng cường khái niệm về các con số. Vào thời điểm này, các sự vật đóng vai trò “trợ giảng” cho trẻ. Thông qua quá trình khám phá liên tục, trải nghiệm và luyện tập, trẻ đã biết được khái niệm về các con số. Quá trình này đi từ cụ thể, bán trừu tượng đến trừu tượng. Việc học tập với bàn tính giúp ích cho trẻ, thông qua sự tiếp xúc với các hạt tính, sẽ giúp trẻ tư duy. “Độ cao của bàn tinh” có nghĩa là khả năng tính toán thông qua các hạt tính cụ thể đến việc tính toán trong tưởng tượng, bằng hình ảnh hoặc tính toán chính thức, sau đó đạt đến tính tư duy. Việc học bàn tính tương tự như thuyết nhận thức của Piaget và Bruner, nhấn mạnh sự phát triển trí tuệ từ cái cụ thể đến cái nhận thức, chính thức và biểu tượng.
Rõ ràng, thuyết của Bruner cũng nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của trí tuệ, và nó cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thuyết giai đoạn của Piaget. Sự hấp thu và đồng hóa kiến thức là quan trọng nhất ở tất cả các giai đoạn học tập. Trí thông minh của con người và tài năng có thể phát triển mà không bị giới hạn bởi tuổi tác. Hay nói cách khác, môi trường có thể làm chậm và cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ.
Cái gọi là ‘sự sẵn sàng’ của việc học hoàn toàn không dựa vào sự trưởng thành về thể chất. Do đó, giáo viên không nên lãng phí thời gian chờ đợi sự trưởng thành sinh học. Khi trẻ em được trang bị một số kiến thức nhất định, đó là một cơ hội tuyệt vời để dẫn chúng vào một giai đoạn học tập khác. Do đó, Bruner ủng hộ cảm hứng ban đầu về trí tuệ và học tập, giúp khai quật tài năng, rút ngắn thời gian học tập không cần thiết và hoàn thành mục tiêu học tập. Nó chính là cảm hứng cho các nhà giáo dục, để họ nhìn nhận lợi ích của chương trình bàn tính và số học trí tuệ trong việc góp phần rất nhiều vào sự phát triển của trí tuệ.Bình Luận