Chương trình giáo dục tiên tiến

Chương trình giáo dục “Số học trí tuệ thông minh IMA” là một chương trình giáo dục tiên tiến, được khoa học chứng nhận giúp phát triển tư duy cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi thông qua các công cụ bàn tính và các con số toán học.Bình Luận

0973 962 456