Hỗ Trợ Marketing Từ A – Z

IMA Việt Nam hỗ trợ từ A – Z các chương trình marketing định kỳ hàng tháng, hàng năm, truyền thông & quảng bá thương hiệu rộng rãi đến khách hàng trên toàn quốc; giúp các trung tâm nhượng quyền có được lượng học sinh ổn định, đạt tiêu chuẩn đầu ra và tăng trưởng đều đặn mỗi năm.Bình Luận

0973 962 456