Nguyễn Thị Sen

Học chương trình này tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của con. Tư duy Con trở nên nhanh nhẹn thông minh hơn, khả năng tập trung và ghi nhớ vượt trội. Mặc dù phương pháp học này không dùng để giải các bài toán ở trường theo trình tự các bước nhưng con có thể áp dụng các phép tính toán một cách nhanh chóng và chính xác. Tôi cho cháu Gia Nhi học được 3 năm nay, nay cho thêm em là Gia Linh theo học. Nói chúng tôi thấy được hiệu quả rõ rệt khi cho con theo học chương trình này.Bình Luận

0973 962 456