Nguyễn Thị Thành

Con rất thích học IMA và trong quá trình học con tiến bộ rất nhiều. Con có ý thức tự giác làm bài tập ở nhà và mỗi buổi chiều, đến ngày đi học là con tự nhắc bố mẹ cho đi học đúng giờ. Tôi rất cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và trung tâm IMA đã luôn đồng hành cùng tôi để giúp con được hoàn thiện tư duy mỗi ngày.Bình Luận

0973 962 456